Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Cảnh Chí Dũng
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 06/11/1981
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60