Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Cảnh Chí Dũng
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh

, . : 60