Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Ngọc Huấn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Bí thư Đảng bộ VTVcab/Chủ tịch VTVcab
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 08/03/1973           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 17/12/2007
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60