Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Bá Minh
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Toán kinh tế
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 29/09/1953
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60