Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Loan
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 05/08/1967
Ngày vào đảng 30/06/1994
Địa chỉ nhà riêng Nhà A9, tập thể Lazer, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60