Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Minh
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 18/01/1961           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 08/03/1992
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60