Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 19/11/1976           Nơi sinh: Quảng Ninh
Địa chỉ nhà riêng 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60