Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thị Thu Hoài
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Marketing
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 20/02/1971           Nơi sinh: Hà Tĩnh
Ngày vào đảng 31/08/2008
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60