Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Trọng Bình
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 29/04/1967
Ngày vào đảng 19/07/2001
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60