Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Thị Việt Hà
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Khoa học
Ngày sinh 29/05/1984           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60