Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Thị Thu
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Tạp chí Khoa học Thương mại
Ngày sinh 19/11/1987           Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60