Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Văn Sơn
Chức danh chính Tổng biên tập
Thuộc bộ phận Tạp chí Khoa học Thương mại
Ngày sinh 25/12/1960           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn GS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60