Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Minh Đạt
Chức danh chính Thư ký tòa soạn
Thuộc bộ phận Tạp chí Khoa học Thương mại
Ngày sinh 27/07/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60