Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Mạnh Hà
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 23/02/1973
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60