Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu

  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 nhà U -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228


Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Hiệu trưởng
20/11/1967

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Phó Hiệu trưởng
31/12/1961

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Phó Hiệu trưởng
04/08/1967

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Phó Hiệu trưởng
25/04/1980

, . : 60