Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Bộ môn Kinh tế học

XEM CHI TIẾT


Phan Thế Công

Phan Thế Công

Trưởng bộ môn
03/07/1976

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Trưởng bộ môn
05/01/1977

Phạm Thị Tuệ

Phạm Thị Tuệ

Giảng viên cao cấp
17/07/1963

Lê Mai Trang

Lê Mai Trang

Giảng viên
08/03/1977

Vũ Thị Thanh Huyền

Vũ Thị Thanh Huyền

Giảng viên
08/05/1986

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên
12/03/1984

Vũ Ngọc Tú

Vũ Ngọc Tú

Giảng viên
16/06/1986

Hà Thị Cẩm Vân

Hà Thị Cẩm Vân

Giảng viên
26/12/1985

Trần Kim Anh

Trần Kim Anh

Giảng viên
12/01/1989

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Giảng viên
02/05/1988

, . : 60