Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Bộ môn Kinh tế học

XEM CHI TIẾT


Ngô Hải Thanh

Ngô Hải Thanh

Giảng viên
13/10/1983

Đỗ Thị Thanh Huyền

Đỗ Thị Thanh Huyền

Giảng viên
17/07/1986

Đặng Thị Thanh Bình

Đặng Thị Thanh Bình

Giảng viên
15/10/1988

Ninh Thị Hoàng Lan

Ninh Thị Hoàng Lan

Giảng viên
23/10/1979

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Giảng viên
31/08/1981

Hồ Thị Mai Sương

Hồ Thị Mai Sương

Giảng viên
02/04/1986

Lương Nguyệt Ánh

Lương Nguyệt Ánh

Giảng viên
21/08/1986

Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Lệ

Giảng viên
26/07/1987

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Giảng viên
22/02/1988

, . : 60