Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học

XEM CHI TIẾT!


Lê Tiến Đạt

Lê Tiến Đạt

Trưởng bộ môn
15/09/1982

Phạm Thị Minh Uyên

Phạm Thị Minh Uyên

Phó Trưởng bộ môn
01/07/1984

Nguyễn Nguyệt Nga

Nguyễn Nguyệt Nga

Giảng viên
01/08/1981

Nguyễn Đắc Thành

Nguyễn Đắc Thành

Giảng viên
27/08/1987

Lê Thị Thu

Lê Thị Thu

Giảng viên
20/05/1986

Vũ Thị Thùy Linh

Vũ Thị Thùy Linh

Giảng viên
26/10/1988

Vũ Trọng Nghĩa

Vũ Trọng Nghĩa

Giảng viên
21/01/1983

, . : 60