Cơ cấu tổ chức
Công đoàn trường


Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

Chủ tịch công đoàn
18/11/1976

Lê Thị Kim Nhung

Lê Thị Kim Nhung

Phó Chủ tịch Công đoàn
06/07/1967

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
02/07/1971

Vũ Thị Thu Hương

Vũ Thị Thu Hương

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn
13/08/1974

Nguyễn Đắc Cường

Nguyễn Đắc Cường

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Văn thể
17/01/1961

Đặng Thị Hoa

Đặng Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đời sống
23/12/1972

Đoàn Thị Thu Phương

Đoàn Thị Thu Phương

Ủy viên Ban Chấp hành
05/08/1971

Lương Phúc Thành

Lương Phúc Thành

Ủy viên Ban Chấp hành
02/12/1973

Trần Thị Hải Vân

Trần Thị Hải Vân

Ủy viên Ban Chấp hành
12/12/1971

Vũ Thị Hồng Phương

Vũ Thị Hồng Phương

Ủy viên Ban Chấp hành
25/04/1977

, . : 60