Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228

Ngày 06 tháng 05 năm 2010 Đảng bộ Trường Đại học Thương mại đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII để thảo luận báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ XXII, phương hướng công tác nhiệm kỳ XXIII và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXIII.


Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Bí thư Đảng ủy
01/01/1962

Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Phó bí thư Đảng ủy
25/12/1960

Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Thường vụ đảng ủy
24/02/1970

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Đảng ủy viên
05/08/1967

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Đảng ủy viên
21/03/1967

Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Ủy viên thường vụ Đảng ủy
18/01/1961

Phạm Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thu Thủy

Ủy viên thường vụ Đảng ủy
31/12/1969

Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

Đảng ủy viên
08/01/1965

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Đảng ủy viên
18/01/1970

Phạm Văn Thường

Phạm Văn Thường

Đảng ủy viên
26/11/1961

, . : 60