Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228


Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Bí thư Đảng ủy
23/02/1970

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Phó Bí thư
20/11/1967

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Ủy viên thường vụ
25/04/1980

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Ủy viên thường vụ
17/01/1970

Phan Thị Thu Hoài

Phan Thị Thu Hoài

Ủy viên thường vụ
19/02/1971

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Đảng ủy viên
03/07/1971

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Đảng ủy viên
01/01/1962

Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

Đảng ủy viên
15/03/1983

Phạm Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thu Thủy

Đảng ủy viên
07/11/1967

Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đức Nhuận

Đảng ủy viên
05/03/1967

, . : 60