Cơ cấu tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

XEM CHI TIẾT


Phan Thu Trang

Phan Thu Trang

Bí thư Đoàn Thanh niên
23/12/1985

Lê Ngọc Cường

Lê Ngọc Cường

Phó Bí thư
18/09/1986

Khúc Đại Long

Khúc Đại Long

Phó Bí thư
16/11/1988

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Ủy viên thường vụ
31/12/1969

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Ủy viên thường vụ
17/12/1991

Mai Ngọc Anh

Mai Ngọc Anh

Ủy viên thường vụ
14/02/1987

Ngô Ngân Hà

Ngô Ngân Hà

Ủy viên thường vụ
05/06/1988

, . : 60