Cơ cấu tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

XEM CHI TIẾT


Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

Bí thư Đoàn Thanh niên
31/12/1969

Lê Đức Tố

Lê Đức Tố

Phó Bí thư Đoàn thanh niên
31/12/1969

Phan Thu Trang

Phan Thu Trang

Phó Bí thư Đoàn thanh niên
31/12/1969

Lê Ngọc Cường

Lê Ngọc Cường

Ủy viên thường vụ
31/12/1969

Khúc Đại Long

Khúc Đại Long

Ủy viên thường vụ
31/12/1969

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Ủy viên thường vụ
31/12/1969

, . : 60