Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I
  • Địa chỉ website: dntt.tmu.edu.vn/  

XEM CHI TIẾT


Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
18/11/1976

Phan Đình Quyết

Phan Đình Quyết

Phó Trưởng phòng
21/05/1985

Đinh Phương Anh

Đinh Phương Anh

Phó Trưởng phòng
22/01/1990

Trần Thanh Diễm

Trần Thanh Diễm

Chuyên viên
25/06/1979

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên
04/05/1981

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Chuyên viên
16/02/1991

Phạm Anh Thư

Phạm Anh Thư

Chuyên viên
18/11/1989

Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến

Chuyên viên
20/02/1993

Nguyễn Hùng Dương

Nguyễn Hùng Dương

Chuyên viên
11/01/1989

Dương Nguyễn Thanh Thủy

Dương Nguyễn Thanh Thủy

Chuyên viên
05/10/1991

, . : 60