Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I

XEM CHI TIẾT


Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
18/11/1976

Trần Thanh Diễm

Trần Thanh Diễm

Chuyên viên
25/06/1979

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên
04/05/1981

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Chuyên viên
16/02/1991

Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến

Chuyên viên
20/02/1993

Phạm Anh Thư

Phạm Anh Thư

Chuyên viên
18/11/1989

, . : 60