Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Kế hoạch Tài chính
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà U

XEM CHI TIẾT


Phạm Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thu Thủy

Trưởng phòng
07/11/1967

Vũ Thanh Bình

Vũ Thanh Bình

Phó Trưởng phòng
25/04/1981

Đoàn Thị Thu Phương

Đoàn Thị Thu Phương

Phó Trưởng phòng
06/08/1971

Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

Phó Trưởng phòng
15/03/1983

Bùi Hồng Ngọc

Bùi Hồng Ngọc

Kế toán viên
20/12/1986

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán viên
03/01/1988

Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Kế toán viên
28/01/1985

Phạm Thị Hằng

Phạm Thị Hằng

Kế toán viên
20/05/1989

Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân

Chuyên viên
29/03/1984

Phan Thu Phương

Phan Thu Phương

Kế toán viên
14/12/1994

, . : 60