Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà T
XEM CHI TIẾT


Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đức Nhuận

Trưởng phòng
05/03/1967

Đào Thị Thu Hải

Đào Thị Thu Hải

Phó Trưởng phòng
15/05/1974

Vũ Thị Hồng Hạnh

Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng
28/05/1984

Lại Thị Tuyết Mai

Lại Thị Tuyết Mai

Chuyên viên
03/09/1972

Đặng Thị Hải Hằng

Đặng Thị Hải Hằng

Chuyên viên
10/08/1985

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên
19/01/1985

Trần Thị Quỳnh Hoa

Trần Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên
02/10/1985

Nguyễn Ngọc Bảo

Nguyễn Ngọc Bảo

Chuyên viên
26/01/1987

Phạm Thị Thanh Bình

Phạm Thị Thanh Bình

Chuyên viên
31/08/1984

Lê Thị Diễn Hải

Lê Thị Diễn Hải

Chuyên viên
22/03/1988

, . : 60