Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Quản lý Đào tạo
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà U

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà U
XEM CHI TIẾT


Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Trưởng phòng
03/07/1971

Ngô Thị Quỳnh Chi

Ngô Thị Quỳnh Chi

Phó Trưởng phòng
07/11/1969

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Phó Trưởng phòng
06/12/1980

Trần Ngọc Sinh

Trần Ngọc Sinh

Phó Trưởng phòng
04/12/1973

Hoàng Thùy Dương

Hoàng Thùy Dương

Chuyên viên chính
07/07/1982

Nguyễn Tiến Đạo

Nguyễn Tiến Đạo

Chuyên viên chính
03/06/1982

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên
16/07/1983

Phan Lạc Khánh

Phan Lạc Khánh

Chuyên viên
27/05/1985

Hà Xuân Bình

Hà Xuân Bình

Chuyên viên
28/02/1985

Hồ Thị Thanh Bình

Hồ Thị Thanh Bình

Chuyên viên
05/05/1984

, . : 60