Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Quản lý Khoa học

Tầng 1 nhà U
XEM CHI TIẾT


Trần Thị Bích Hằng

Trần Thị Bích Hằng

Trưởng phòng
01/02/1977

Trần Việt Thảo

Trần Việt Thảo

Phó Trưởng phòng
09/03/1980

Đinh Thị Việt Hà

Đinh Thị Việt Hà

Chuyên viên
29/05/1984

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Minh Trang

Chuyên viên
12/01/1980

Vũ Thị Mai Thanh

Vũ Thị Mai Thanh

Chuyên viên
03/07/1984

Nguyễn Quyết

Nguyễn Quyết

Chuyên viên chính
11/11/1984

, . : 60