Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Phòng Quản lý Khoa học

Tầng 1 nhà U
XEM CHI TIẾT


Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Trưởng phòng
25/04/1980

Trần Việt Thảo

Trần Việt Thảo

Phó Trưởng phòng
09/03/1980

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Minh Trang

Chuyên viên
12/01/1980

Vũ Thị Mai Thanh

Vũ Thị Mai Thanh

Chuyên viên
03/07/1984

Đinh Thị Việt Hà

Đinh Thị Việt Hà

Chuyên viên
29/05/1984

Nguyễn Quyết

Nguyễn Quyết

Chuyên viên chính
11/11/1984

, . : 60