Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Phòng Quản trị

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà I
XEM CHI TIẾT


Lê Hữu Châu

Lê Hữu Châu

Trưởng phòng
22/11/1960

Nguyễn Tấn Hà

Nguyễn Tấn Hà

Phó Trưởng phòng
26/11/1962

Đinh Thế Thủy

Đinh Thế Thủy

Phó Trưởng phòng
02/10/1962

Vũ Thuần

Vũ Thuần

Phó Trưởng phòng
29/11/1976

Tạ Quang Nguyên

Tạ Quang Nguyên

Chuyên viên
16/10/1971

Trương Văn Đạo

Trương Văn Đạo

Chuyên viên
01/10/1980

Nguyễn Văn Hài

Nguyễn Văn Hài

Chuyên viên
17/03/1982

Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

Nhân viên
31/12/1971

Đinh Quang Thản

Đinh Quang Thản

Nhân viên
09/02/1972

Lê Văn Sơn

Lê Văn Sơn

Cán sự
26/01/1990

, . : 60