Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Quản trị cơ sở vật chất

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà I
XEM CHI TIẾT


Vũ Thị Bích Phương

Vũ Thị Bích Phương

Chuyên viên
30/09/1990

Trần Hữu Việt

Trần Hữu Việt

Chuyên viên
19/02/1990

Trương Ngọc Tú

Trương Ngọc Tú

Nhân viên
10/11/1988

Đinh Thế Anh

Đinh Thế Anh

Nhân viên
21/03/1993

Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Chuyên viên
20/04/1979

, . : 60