Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Tổ chức Nhân sự
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 nhà I

Trụ sở: Tầng 2 nhà I
XEM CHI TIẾT


Mai Thanh Lan

Mai Thanh Lan

Trưởng phòng
27/09/1976

Lã Tiến Dũng

Lã Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng
15/07/1982

Chu Việt Cường

Chu Việt Cường

Phó Trưởng phòng
09/06/1981

Bùi Thanh Hải

Bùi Thanh Hải

Chuyên viên
08/10/1987

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên chính
04/04/1983

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên
31/05/1981

Nguyễn Khánh Tùng

Nguyễn Khánh Tùng

Chuyên viên
27/02/1982

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Chuyên viên
15/03/1977

, . : 60