Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Tạp chí Khoa học Thương mại

Trụ sở chính: Tấng 2 nhà T
XEM CHI TIẾT


Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Tổng biên tập
25/12/1960

Phạm Minh Đạt

Phạm Minh Đạt

Thư ký tòa soạn
27/07/1980

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trưởng ban trị sự
09/01/1983

Bùi Thị Thu

Bùi Thị Thu

Chuyên viên
19/11/1987

, . : 60