Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Trạm Y tế


Nguyễn Thị Hưởng

Nguyễn Thị Hưởng

Trạm trưởng
30/08/1982

Lương Thị Dịu

Lương Thị Dịu

Điều dưỡng
01/08/1982

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kim Thoa

Bác sỹ
24/09/1990

Nguyễn Lương Sỹ

Nguyễn Lương Sỹ

Y Sỹ
06/08/1989

, . : 60