Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Trung tâm Công nghệ Thông tin

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà G
XEM CHI TIẾT


Hoàng Ngọc Cảnh

Hoàng Ngọc Cảnh

Giám đốc
12/03/1985

Trần Lê Kim Danh

Trần Lê Kim Danh

Phó Giám đốc
10/06/1985

Đặng Quốc Hữu

Đặng Quốc Hữu

Giảng viên
12/02/1978

Đỗ Mạnh Hà

Đỗ Mạnh Hà

Chuyên viên
06/11/1980

Vũ Quang Huy

Vũ Quang Huy

Giảng viên chính
27/12/1983

Phạm Mạnh Hà

Phạm Mạnh Hà

Chuyên viên
23/02/1973

Hà Thị Cẩm Phương

Hà Thị Cẩm Phương

Chuyên viên
20/08/1985

Vũ Minh Ngọc

Vũ Minh Ngọc

Chuyên viên
22/10/1984

, . : 60