Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp


Tạ Quang Bình

Tạ Quang Bình

Giám đốc
14/03/1978

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Phó Giám đốc
17/12/1968

Vũ Tuấn Hiệp

Vũ Tuấn Hiệp

Chuyên viên
11/04/1980

Đỗ Mạnh Tiến

Đỗ Mạnh Tiến

Chuyên viên
04/10/1981

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Chuyên viên
10/12/1984

Vũ Xuân Thủy

Vũ Xuân Thủy

Giảng viên chính
26/07/1984

, . : 60