Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Trung tâm Thông tin Thư viện

XEM CHI TIẾT


Đoàn Ngọc Vân

Đoàn Ngọc Vân

Phó Giám đốc phụ trách
01/07/1960

Nguyễn Thị Thu Điệp

Nguyễn Thị Thu Điệp

Phó Giám đốc
05/03/1981

Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Phương Lan

Thư viện viên
29/06/1977

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Thư viện viên
25/10/1979

Trần Thị Mỹ

Trần Thị Mỹ

Thư viện viên chính
06/01/1976

Vũ Ngọc Minh

Vũ Ngọc Minh

Thư viện viên
20/05/1978

Hoàng Thị Bích Thủy

Hoàng Thị Bích Thủy

Thư viện viên
01/06/1982

Lê Thị Hảo

Lê Thị Hảo

Thư viện viên
10/09/1985

Lê Thị Huệ

Lê Thị Huệ

Thư viện viên
08/05/1984

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga

Thư viện viên
14/04/1987

, . : 60