Các Khoa
Viện Đào tạo Quốc tế
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà T

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Tiếng Pháp
2. Bộ môn Tiếng Trung
XEM CHI TIẾT

, . : 60