Ba công khai và thanh tra

Tọa đàm "Sinh viên Trường Đại học Thương mại với giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng"
Tọa đàm "Sinh viên Trường Đại học Thương mại với giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng"Ba công khai và thanh tra Ngày 16/01/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Tọa đàm "Sinh viên Trường Đại học Thương mại với giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng" tại Hội trường H1. 17/01/2024
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHoạt động thanh tra Sáng ngày 10/04/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức buổi “Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”. Buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học, giúp viên chức, người lao động (VC-NLĐ) của Trường nhận biết và góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 04/10/2023