Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028Công đoàn Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-CĐN, ngày 08/4/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 16 Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy Trường Đại học Thương mại, sáng ngày 07/4/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028. 07/04/2023
Ngày hội thể thao TMU năm 2023
Ngày hội thể thao TMU năm 2023Công đoàn Chào mừng Đại hội công đoàn Trường Đại học Thương mại khóa 27 nhiệm kỳ 2023 – 2028, hướng tới Đại hội 16 công đoàn Giáo dục Việt Nam, hưởng ứng ngày thể thao Việt Nam 27/3 và tháng công nhân, chào mừng 73 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm ngày Quốc tế lao động, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích đông đảo cán bộ viên chức trong toàn Trường hăng hái tham gia luyện tập thể dục thể thao, tạo thành hoạt động thể thao truyền thống hàng năm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tạo điều kiện cho cán bộ viên chức, người lao động Trường Đại học Thương mại có dịp gặp gỡ, giao lưu và rèn luyện sức khỏe,… Sáng ngày 2/4/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Ngày hội thể thao TMU năm 2023. 02/04/2023
Công đoàn Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế: Tích cực hưởng ứng xu hướng chuyển đổi số trong dạy và học
Công đoàn Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế: Tích cực hưởng ứng xu hướng chuyển đổi số trong dạy và họcCông đoàn Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số là xu hướng phát triển của toàn xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng, đặc biệt là giáo dục đào tạo bậc đại học. 24/03/2023