Hội thảo quốc tế “Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh” (SR-ICYREB 2023)
Hội thảo quốc tế “Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh” (SR-ICYREB 2023)Hội thảo - Thông tin Khoa học Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện của các Trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế sinh viên thường niên (Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), ngày 11/8/2023, Hội thảo quốc tế Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh” (SR-ICYREB 2023) đã diễn ra tại Học viện Tài chính - đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo. Hội thảo nhận được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học, diễn giả, sinh viên trong nước và quốc tế tham dự.
Hội thảo SR-ICYREB 2023 hướng đến việc tạo dựng và phát triển một môi trường trao đổi học thuật, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khối các trường khối ngành Kinh tế và Kinh doanh. Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong nước và quốc tế trước bối cảnh mới.
13/08/2023
Công bố giải thưởng Hội thi "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng"
Công bố giải thưởng Hội thi "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng"NCKH (Người học) Ngày 11/6/2023, Trung ương Hội sinh viên phối hợp cùng Học viện Tài chính và Viện Toán học đã tổ chức thành công Chung khảo Hội thi "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ VIII năm 2023 tại Hội trường 700 HVTC. 12/06/2023
Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"
Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Trường Đại học Sofia, Bulgaria đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” (Green economic development in Viet Nam). Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. 24/05/2023
Chương trình “Green Economic Model Tour”
Chương trình “Green Economic Model Tour”Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 19/5/2023 tại tỉnh Sơn La, diễn ra chương trình “Green Economic Model tour” nằm trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc, Trường Đại học Sofia - Bulgari đồng tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đại diện đại biểu là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên của các trường đại học, viện nghiên cứu với mục đích kết nối lý luận với thực tiễn, kết nối Nhà nước - Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp. 22/05/2023