Họp phổ biến về SDG (các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc)
Họp phổ biến về SDG (các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc) Hoạt động Kiểm định Chất lượng 17 Sustainable Development Goals (SDG) – 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của các nước phát triển và đang phát triển trong mối quan hệ đối tác toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thực hiện ở Việt Nam. 05/06/2023
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, phân công thực hiện nhiệm vụ ngày 29/5/2023
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, phân công thực hiện nhiệm vụ ngày 29/5/2023 Sự kiện Sáng ngày 29/5/2023, tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, phân công thực hiện nhiệm vụ. 29/05/2023
Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"
Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam" Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Trường Đại học Sofia, Bulgaria đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” (Green economic development in Viet Nam). Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. 24/05/2023
Chương trình “Green Economic Model Tour”
Chương trình “Green Economic Model Tour” Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 19/5/2023 tại tỉnh Sơn La, diễn ra chương trình “Green Economic Model tour” nằm trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc, Trường Đại học Sofia - Bulgari đồng tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đại diện đại biểu là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên của các trường đại học, viện nghiên cứu với mục đích kết nối lý luận với thực tiễn, kết nối Nhà nước - Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp. 22/05/2023
Hội thảo Khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”
Hội thảo Khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Trường Đại học Sofia, Bulgaria đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” (Green economic development in Viet Nam). Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. 18/05/2023
Hội nghị và Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023
Hội nghị và Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023 Hội thảo - Thông tin Khoa học Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những hoạt động thiết thực, gắn liền với quá trình học tập của sinh viên. Bởi lẽ, khi tham gia NCKH, sinh viên sẽ có cơ hội trang bị và rèn luyện cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như phẩm chất, thái độ, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và công việc sau khi rời giảng đường. 12/05/2023