Hội đồng giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lýHội đồng giáo sư Sáng ngày 30/12/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý. 03/01/2023
DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2022
DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2022Hội đồng giáo sư DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2022 17/08/2022