Hội đồng giáo sư

Lễ tổng kết năm 2023; Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và Chúc mừng các nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2023
Lễ tổng kết năm 2023; Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và Chúc mừng các nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2023Hội đồng giáo sư Ngày 29/12/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm 2023; Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và Chúc mừng các nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2023. 29/12/2023
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lýHội đồng giáo sư Sáng ngày 30/12/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý. 03/01/2023