Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Lễ công bố Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các đơn vị và trao Quyết định bổ nhiệm Viên chức quản lý, chuyển đổi chức vụ, phân công thực hiện nhiệm vụ
Lễ công bố Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các đơn vị và trao Quyết định bổ nhiệm Viên chức quản lý, chuyển đổi chức vụ, phân công thực hiện nhiệm vụQuản lý Nhân sự - Tuyển dụng Sáng ngày 14/11/2022, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các đơn vị và trao Quyết định bổ nhiệm Viên chức quản lý, chuyển đổi chức vụ, phân công thực hiện nhiệm vụ. 14/11/2022
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, giao thực hiện nhiệm vụ viên chức quản lý năm 2022
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, giao thực hiện nhiệm vụ viên chức quản lý năm 2022Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng 8h00 ngày 12/10/2022, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng các đơn vị thuộc Trường tại Hội trường H1. 12/10/2022