Lễ Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 "Chuyển đổi số với phát triển bền vững"
Lễ Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 "Chuyển đổi số với phát triển bền vững"Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 02/4/2024, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 "Chuyển đổi số với phát triển bền vững". Đây là Báo cáo lần thứ 6 được công bố và nằm trong chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế và thương mại lớn một năm qua, nhấn mạnh vào những vấn đề nổi bật trong năm, đồng thời đề xuất các chính sách liên quan. 03/04/2024
Hội thảo khoa học Quốc gia LEHE 2024 “Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học: Góc nhìn từ thực tiễn” lần thứ 3
Hội thảo khoa học Quốc gia LEHE 2024 “Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học: Góc nhìn từ thực tiễn” lần thứ 3Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 28/3 tại Thái Nguyên, Hội thảo khoa học Quốc gia LEHE 2024 “Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học: Góc nhìn từ thực tiễn” lần thứ 3, với sự kết hợp tổ chức từ 4 đơn vị giáo dục uy tín gồm Trường Đại học Thương mại, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đã diễn ra thành công rực rỡ. 01/04/2024
Hội thảo Khoa học Quốc gia: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường - Lần thứ 3
Hội thảo Khoa học Quốc gia: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường - Lần thứ 3Hội thảo - Thông tin Khoa học Sáng ngày 21/03/2024, Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 3" do Trường Đại học Thương mại phối hợp cùng với Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Hà Nội đồng tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Học viện Chính sách và Phát triển. 25/03/2024
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững”
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững”Thư mời viết bài Hội Thảo Tiếp nối 4 lần thành công, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Trường Đại học Quy Nhơn. 27/11/2023