Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"
Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Trường Đại học Sofia, Bulgaria đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” (Green economic development in Viet Nam). Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. 24/05/2023
Chương trình “Green Economic Model Tour”
Chương trình “Green Economic Model Tour”Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 19/5/2023 tại tỉnh Sơn La, diễn ra chương trình “Green Economic Model tour” nằm trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc, Trường Đại học Sofia - Bulgari đồng tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đại diện đại biểu là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên của các trường đại học, viện nghiên cứu với mục đích kết nối lý luận với thực tiễn, kết nối Nhà nước - Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp. 22/05/2023
Hội thảo Khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”
Hội thảo Khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc; Trường Đại học Sofia, Bulgaria đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” (Green economic development in Viet Nam). Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. 18/05/2023
Hội nghị và Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023
Hội nghị và Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023Hội thảo - Thông tin Khoa học Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những hoạt động thiết thực, gắn liền với quá trình học tập của sinh viên. Bởi lẽ, khi tham gia NCKH, sinh viên sẽ có cơ hội trang bị và rèn luyện cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như phẩm chất, thái độ, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và công việc sau khi rời giảng đường. 12/05/2023
Lễ công bố Báo chí Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2022: "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam"
Lễ công bố Báo chí Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2022: "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam"Hội thảo - Thông tin Khoa học Sáng ngày 18/4/2023, tại Phòng Hội thảo số 1 Nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Lễ công bố Báo chí Báo cáo Thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2022 chủ đề "Cấu trúc kinh tế thế giới và Việt Nam". Đây là Báo cáo lần thứ 5 được công bố và nằm trong chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế và thương mại lớn một năm qua, nhấn mạnh vào những vấn đề nổi bật trong năm, đồng thời đề xuất các chính sách liên quan. 18/04/2023