Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững”
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững”Thư mời viết bài Hội Thảo Tiếp nối 4 lần thành công, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Trường Đại học Quy Nhơn. 27/11/2023
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023)
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023)Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 27/10/2023, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (International Conference for Young Researchers in Economics and Business - ICYREB 2023) lần thứ 9 đã được tổ chức tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Hội thảo nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến kinh tế, kinh doanh, tăng trưởng bền vững bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo; đóng góp ý tưởng và giải pháp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển. 01/11/2023
Hội thảo quốc tế chuyên đề “Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2” - VSSCM 2023
Hội thảo quốc tế chuyên đề “Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2” - VSSCM 2023Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 23/10/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề “Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2” tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng đối với giới học giả, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. 24/10/2023
Trường Đại học Thương mại tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Tài chính Trung Quốc - ASEAN lần thứ nhất tại Quảng Tây, Trung Quốc
Trường Đại học Thương mại tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Tài chính Trung Quốc - ASEAN lần thứ nhất tại Quảng Tây, Trung QuốcHội thảo - Thông tin Khoa học Từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 2023, đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Tài chính Trung Quốc - ASEAN lần thứ nhất tại Học viện Kinh tế, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc. Diễn đàn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN với chủ đề “Phát triển hợp tác tài chính kinh tế Trung Quốc và Khu vực ASEAN trong bối cảnh RCEP” nhằm khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trở thành một điển hình thành công trên thế giới trong lĩnh vực hợp tác khu vực. 23/10/2023