Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại học
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại họcTrang tin khoa Sau đại học Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại bắt đầu được triển khai từ năm 1987. Trong giai đoạn đầu, do quy mô đào tạo nhỏ, hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học do Phòng Nghiên cứu khoa học của Trường đảm nhận. Cùng với sự phát triển của Trường, quy mô đào tạo sau đại học ngày càng tăng lên. Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý đào tạo sau đại học, ngày 27/4/1998 Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ra Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB cho phép Trường Đại học Thương mại thành lập Khoa Sau đại học. Ngày 24/12/2020, Khoa Sau đại học đổi tên thành Phòng Quản lý Sau đại học theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. 27/02/2023
Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature
Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer NatureĐào tạo Ngày 22/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature, nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị, các viên chức trong Trường sử dụng và khai thác dữ liệu tạp chí điện tử đúng mục đích và có hiệu quả. 24/02/2023
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022Đại học Chính quy Ngày 18 và 19/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022 tại Hội trường H1 cho các tân cử nhân Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Khách sạn – Du lịch, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Tiếng Anh, Khoa Quản trị nhân lực và Viện Đào tạo Quốc tế. 20/02/2023