Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”
Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”Khảo thí và Kiểm định chất lượng Ngày 05/12/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai mạc chương trình Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”. 06/12/2023
TMU chính thức trở thành thành viên của Tổ chức UNAI (Tác động học thuật của Liên Hiệp Quốc)
TMU chính thức trở thành thành viên của Tổ chức UNAI (Tác động học thuật của Liên Hiệp Quốc)Hoạt động Kiểm định Chất lượng Ngày 02/8/2023, Tổ chức UNAI (United Nations Academic Impact - Tổ chức Tác động Học thuật của Liên Hiệp Quốc) đã công bố Trường Đại học Thương mại (TMU) chính thức trở thành thành viên của Tổ chức. Theo đó, TMU vinh dự trở thành trường đại học thứ ba ở Việt Nam (sau Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tân Tạo) và là trường đầu tiên (duy nhất) tại miền Bắc tham gia UNAI. 03/08/2023
Họp phổ biến về SDG (các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc)
Họp phổ biến về SDG (các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc)Hoạt động Kiểm định Chất lượng 17 Sustainable Development Goals (SDG) – 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của các nước phát triển và đang phát triển trong mối quan hệ đối tác toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thực hiện ở Việt Nam. 05/06/2023
Trường Đại học Thương mại gia nhập SDG Accord
Trường Đại học Thương mại gia nhập SDG AccordHoạt động Kiểm định Chất lượng Trường Đại học Thương mại (Thuongmai University – TMU) - trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đã được chính thức công nhận bởi tổ chức SDG Accord - Tổ chức các trường đại học cao đẳng thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. 21/04/2023