Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” Chi Hội Nữ Trí Thức Ngày 8-8-2006 tại Trường Đại học Thương mại, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất (2002-2006).

09/08/2006
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại.
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại. Công đoàn Ngày 5 tháng 8 năm 2006, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai trương sân tennis và ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường. Tới dự lễ ra mắt có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Trường, đại diện các khoa, phòng ban.

07/08/2006
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại.
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại. Công đoàn Ngày 5 tháng 8 năm 2006, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai trương sân tennis và ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường. Tới dự lễ ra mắt có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Trường, đại diện các khoa, phòng ban.

07/08/2006
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại.
Ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường Đại học Thương mại. Công đoàn Ngày 5 tháng 8 năm 2006, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai trương sân tennis và ra mắt Câu lạc bộ Tennis Cán bộ Công chức Trường. Tới dự lễ ra mắt có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Trường, đại diện các khoa, phòng ban.

07/08/2006
CẤU LẠC BỘ NHÀ QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI
CẤU LẠC BỘ NHÀ QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI Hội Sinh Viên Câu lạc bộ Nhà Quản trị Tương lai (Future Business Administors - FBA) được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại năm 2004. 21/04/2006