Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại học
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại họcTrang tin khoa Sau đại học Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại bắt đầu được triển khai từ năm 1987. Trong giai đoạn đầu, do quy mô đào tạo nhỏ, hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học do Phòng Nghiên cứu khoa học của Trường đảm nhận. Cùng với sự phát triển của Trường, quy mô đào tạo sau đại học ngày càng tăng lên. Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý đào tạo sau đại học, ngày 27/4/1998 Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ra Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB cho phép Trường Đại học Thương mại thành lập Khoa Sau đại học. Ngày 24/12/2020, Khoa Sau đại học đổi tên thành Phòng Quản lý Sau đại học theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. 27/02/2023
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022Đại học Chính quy Ngày 18 và 19/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022 tại Hội trường H1 cho các tân cử nhân Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Khách sạn – Du lịch, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Tiếng Anh, Khoa Quản trị nhân lực và Viện Đào tạo Quốc tế. 20/02/2023
Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa Pháp
Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa PhápLiên kết đào tạo quốc tế Ngày 10/01/2023, Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa Pháp. 11/01/2023
Khai giảng lớp cao học khóa 28B và nghiên cứu sinh khóa 35B, tuyển sinh đợt 2 năm 2022
Khai giảng lớp cao học khóa 28B và nghiên cứu sinh khóa 35B, tuyển sinh đợt 2 năm 2022Đào tạo Sau đại học Sáng ngày 23/10/2022, tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp cao học khóa 28B và nghiên cứu sinh khóa 35B, tuyển sinh đợt 2 năm 2022. 24/10/2022