Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021
Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021Hoạt động khoa học Nhà trường đã ra thông báo số 52 vv tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021. Đề nghị các Khoa quản lý chuyên ngành và các trưởng bộ môn trực thuộc trường triển khai theo thông báo 07/02/2020
Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tế
Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tếHoạt động khoa học Nhà trường tổ chức 2 khóa học về tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí khoa học quốc tế. Thời gian dự kiến từ 25/9 - 30/10/2017. 08/09/2017