Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHợp tác trong nước Ngày 16/5/2024, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 16/05/2024
Lễ chúc mừng Thoả thuận hợp tác chương trình đào tạo Lãnh đạo cao cấp với Đại học SungKyunKwan và công ty BumSan (Hàn Quốc)
Lễ chúc mừng Thoả thuận hợp tác chương trình đào tạo Lãnh đạo cao cấp với Đại học SungKyunKwan và công ty BumSan (Hàn Quốc)Hợp tác Quốc tế Sáng ngày 14 tháng 05 năm 2024, Lễ chúc mừng Thoả thuận hợp tác chương trình đào tạo Lãnh đạo cao cấp giữa Trường Đại học Thương mại, Đại học SungKyunKwan và Công ty BumSan (Hàn Quốc) đã được long trọng tổ chức tại Trường Đại học Thương mại. 15/05/2024
Chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”
Chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”Hợp tác trong nước Ngày 11/5/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”. 12/05/2024