Lễ công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục
Lễ công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dụcKhảo thí và Kiểm định chất lượng Với sứ mạng là “Trường Đại học công lập, tự chủ, đa ngành; có thế mạnh và uy tín cao trong đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Thương mại luôn luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu. 16/03/2023
Trường Đại học Thương mại được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao
Trường Đại học Thương mại được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 saoKhảo thí và Kiểm định chất lượng Xếp hạng đại học là bước quan trọng nhằm xác định vị trí một trường đại học trong hệ thống các trường đại học ở phạm vi quốc gia, phạm vi khu vực hay phạm vi toàn cầu. Thông qua công tác kiểm định chất lượng, xếp hạng, các trường đại học tiến tới hoàn thiện công tác quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút ngày càng nhiều người học hơn. 14/03/2023
Trường Đại học Thương mại vinh dự nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Trường Đại học Thương mại vinh dự nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcHoạt động Kiểm định Chất lượng Việc đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là một ghi nhận cho những nỗ lực liên tục và hiệu quả của tập thể CBGV Nhà trường, là nền tảng vững chắc góp phần vào sự phát triển không ngừng của Trường Đại học Thương mại. 03/03/2023
Bế mạc đánh giá ngoài đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại
Bế mạc đánh giá ngoài đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mạiHoạt động Kiểm định Chất lượng Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của các chuyên gia đánh giá ngoài cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, sáng nay 09/01/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình Bế mạc đánh giá ngoài đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại. 09/01/2023
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục  Trường Đại học Thương mại
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mạiKhảo thí và Kiểm định chất lượng Sáng ngày 05/01/2023, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra chương trình Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương mại. 05/01/2023