Thông báo số 916 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp năm học 2021 - 2022
Thông báo số 916 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp năm học 2021 - 2022Hội thảo - Thông tin Khoa học Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2021 - 2022, Nhà trường có thông báo số 916/TB-ĐHTM ngày 25 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp năm học 2021 - 2022. Đề nghị các đơn vị thông báo và phổ biến kế hoạch để cán bộ giảng viên chủ động tham gia viết bài theo lĩnh vực chuyên môn. 25/08/2021
Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021
Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021NCKH (Giảng viên) Nhà trường đã ra thông báo số 52 vv tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021. Đề nghị các Khoa quản lý chuyên ngành và các trưởng bộ môn trực thuộc trường triển khai theo thông báo 07/02/2020
Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tế
Thông báo về việc tổ chức lớp tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tếHội thảo - Thông tin Khoa học Nhà trường tổ chức 2 khóa học về tăng cường kỹ năng công bố kết quả NCKH trên các tạp chí khoa học quốc tế. Thời gian dự kiến từ 25/9 - 30/10/2017. 08/09/2017